Adatvédelmi tájékoztató

A jelen Adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi tájékoztató) célja, hogy a www.momsdohavetime.com (a továbbiakban: „Weboldal”) honlapot használó természetes személyek információs önrendelkezési jogát biztosítsa.
Az Adatkezelő felelősséget vállal a megadott adataidért, beleértve a weboldalon, e-mailen, telefonon vagy személyesen megadott adatokat is.

Az adatkezeléssel, személyes adatokkal és adatvédelemmel kapcsolatos lényeges rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) tartalmazza.

1. Az adatkezelő és adatfeldolgozó

Maklári-Kis Bettina E.V. (továbbiakban: Adatkezelő)
Székhely: 1116 Budapest, Kondorosi út 8.
E-mail: info@momsdohavetime.com
Tel.: + 36 30 850 6743
Adószám: 68315263-1-41
Nyilvántartási szám: 51569202

2. Személyes adataid kezelésének célja, jogalapja

Előzetes és önkéntes hozzájárulásod alapján a következő személyes adatokat rögzíthetjük rendszerünkben a megrendelés, fizetés vagy kapcsolatfelvétel során:
név, e-mail cím, számlázási és szállítási cím, fizetési adatok, cégnév, telefonszám, IP cím és eszközének adatai.

Mindezek a vásárló érdekeit szolgálják, ugyanis így tudjuk garantálni a szolgáltatásaink optimális működését, a rendelések kezelését, visszaigazolását valamint, hogy fizetést tudjunk fogadni.

A kezelt személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk! A szolgáltatott személyes adatokért a felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.

Felhasználónak minősül a weboldalon regisztrált, valamint a nem regisztrált, de a weboldal szolgáltatásait igénybevevő, rendelést leadó, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Személyes adataid felhasználásának célja:

A megadott adataidat kizárólag a következő célokra használjuk fel:

 • A megrendeléseid feldolgozásához,
 • E-mail és postai üzenetek küldéséhez (ilyen módon tájékoztatunk a megrendelés részleteiről és a szállítás állapotáról),
 • A visszatérítés feldolgozására,
 • Kapcsolattartásra (probléma esetén a megrendeléseddel, vagy a szállítással kapcsolatban),
 • Válaszadásra (amennyiben bármely kérdésed merülne fel),
 • Számlázásra (Erre jogszabály kötelez minket; bekérjük a számlázási neved és címed, ha szükséges, adószámod. Vonatkozó jogszabály: Az EU Parlament és Tanács 2016/679. rendelet, 6. cikk (1) bekezdés “a” pont és a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezése.)
 • Szállításra (hogy megrendelésed eljuthasson Hozzád, szállításhoz a FoxPost, valamint a GLS szolgáltatásait vesszük igénybe).

Jogalap:

Az adatkezelés jogalapja a személyes előzetes és önkéntes hozzájárulásod az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

3. Személyes adataid felhasználásának ideje

A megrendeléskor, blog poszthoz történő kommenteléskor, kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor önkéntes alapon megadott nevedet, e-mail címedet, levelezési címedet, postacímedet, telefonszámodat mindaddig tárolja a rendszerünk, ameddig ezek törléséről nem rendelkezel írásban. A számlázási adatok esetében a jogszabályban előírt ideig (egyéni vállalkozók esetében tárgyévtől számított 5 év).

4. Személyes adataid megosztása

A MomsDoHaveTime webshop semmilyen körülmények között nem adja át személyes adataidat harmadik fél részére. A megadott információkat kizárólag a MomsDoHaveTime webshop használja fel, elsősorban a Te tájékoztatásod és a veled való kapcsolattartás céljából.

A weboldal által nyújtott szolgáltatások igénybevételével, és az ezekhez szükséges, fentiekben rögzített személyes adataid megadásával kifejezetten hozzájárulsz ahhoz, hogy személyes adataidat a MomsDoHaveTime webshop a termékek kiszállítását végző szállító cég (FoxPost, GLS) részére továbbítsa.

5. Adatfelhasználással kapcsolatos jogaid

Az általad megadott adataidhoz bármikor hozzáférhetsz, módosíthatod és töröltetheted is azokat.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat bármikor, korlátozás és indokolás nélkül ingyenesen visszavonhatod, illetve kérheted az adataid törlését. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

Adattörlési igényedet a info@momsdohavetime.com e-mail címre küldheted el, vagy postai úton a Maklári-Kis Bettina, 1116 Budapest, Kondorosi út 8. címre. Adataidat a kérelem beérkezését követően ésszerű időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül töröljük.

Nem vagyunk kötelesek törölni a személyes adatokat, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Amennyiben ilyen adat törlésére érkezik kérés, szükség esetén írásban indokoljuk döntésünket.

Jogosult vagy arra, hogy az általunk kezelt adatok köréről, annak céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről tájékoztatást kérj. Ebben az esetben a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül írásban adunk részedre tájékoztatást.

Jogosult vagy arra, hogy az adatkezelés ellen tiltakozzál, ha a személyes adataid felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzésre vagy közvélemény kutatásra irányul, illetve a jogszabályok által meghatározott egyéb esetekben.

Jogosult vagy bírósághoz (illetékes Törvényszékek listáját itt találhatod), vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; Email: ugyfelszolgalat@naih.hu; Honlap: http://www.naih.hu) fordulni, amennyiben úgy gondolod, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos jogaidat megsértettük, így személyes adataidat nem a jogszabályokban meghatározottak szerint kezeltük, vagy a jogaid megsértésének közvetlen veszélye áll fenn.

7. Ha még nem múltál el 16 éves

Ha még nem múltál még el 16 éves, a momsdohavetime.com weboldal használatához törvényes képviselőd hozzájárulása szükséges.

16 év alattiak kizárólag törvényes képviselői felügyelettel vehetik igénybe a webshop használatát. A törvényes képviselőd minden esetben felelősséggel tartozik az Internet használatával kapcsolatban, esetünkben a vásárlási szándékoddal és a webshop használatával kapcsolatban. A törvényes képviselőd vállal tehát felelősséget a weboldal és a webshop használatával okozott közvetlen vagy közvetett károkért.

8. IP címek gyűjtése és felhasználása

Szerverünk automatikusan felismeri az általad használt IP-címet és a domain nevedet.

Az IP-cím egy automatikusan a számítógépedhez rendelt szám, mely lehetővé teszi a későbbi adatfeldolgozást. Segítségével statisztikai méréseket végzünk, amelyek feltárják a weboldal látogatók számát, a látogatások sorrendjét, a hozzáférési pontokat. Ezeket az adatokat weboldal fejlesztésére használjuk fel.

9. Hivatkozott oldalak adatvédelme

Weboldalunk tartalmazhat más oldalakra átirányító linkeket, ezen oldalak mindegyike eltérő adatvédelmi irányelvekkel rendelkezik. A momsdohavetime.com webshop nem vállal felelősséget a hivatkozott oldalak tartalmáért, így javasoljuk, előzetesen nézd meg minden átirányított oldal adatvédelmi politikáját, mielőtt használnád azt. A hivatkozott oldalakat a hivatkozás időpontjában esetleges jogsértések szempontjából ellenőrizzük, folyamatos tartalmi ellenőrzése azonban jogsértésre utaló konkrét támpontok hiányában nincs módunk. Amennyiben jogsértésről szerzünk tudomást, haladéktalanul eltávolítjuk az adott hivatkozást.

10. Felelősség a weboldalunk tartalmáért

Weboldalunkat nagy gondossággal készítettük. Ennek ellenére nem vállalhatunk felelősséget az oldalainkon közölt tartalom helyességéért és teljességéért. Az Ektv 7. § (1) bk. értelmében szolgáltatóként az általános törvényi rendelkezések szerinti felelősséget viselünk az ezeken az oldalakon közzétett saját tartalomért. Az Ektv 7. § (2)-(3) bk. értelmében azonban az átadott vagy tárolt idegen információk felügyelete vagy a jogellenes tevékenységre utaló körülmények felkutatása nem kötelességünk. Az információk eltávolítására vagy használatának zárolására szóló kötelességet szabályozó általános törvényi rendelkezéseket a fenti rendelkezés nem érinti. Ezzel kapcsolatos felelősség csak azután állhat fenn, hogy tudomást szereztünk valamely konkrét jogsértésről. Amennyiben ilyen jogsértésről szerzünk tudomást, haladéktalanul eltávolítjuk az adott tartalmat.

11. Szerzői jog

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi fotót, grafikát, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Tilos bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható.

12. Cookie-k használata

Mi a süti?

Egy adathalmaz, aminek lehet egy sajátos azonosítója. A sütiket a meglátogatott weboldal küldi a böngésződnek, az eszközöd pedig eltárolja őket. Minden eszközhöz, ami a honlapunkhoz kapcsolódik egy különböző sütit rendelünk hozzá.

Miért használ rendszerünk sütiket?

 • A jogszabály értelmében a honlap első látogatásakor külön ablakban felhívjuk a figyelmed a sütiküldés tényére. Annak érdekében használunk sütiket, hogy felismerhessük az eszközöd, és egy személyre szabott felhasználói élményben lehessen részed. Azért is szükségesek, hogy személyre szabott hirdetéseket közvetíthessünk feléd a Google segítségével, vagy más kereskedőkön keresztül. Ezen hirdetőink azért használnak sütiket, hogy nyomon követhessék milyen honlapokat kerestél fel a mi honlapunk előtt az interneten, hogy személyre szabhassák hirdetéseiket.
 • Weboldalunkon a látogatási statisztikák anonim elemzésére Google Analytics-et használunk, mely szintén sütiket helyez el a gépeden. A Google Analytics a kapott IP-számot egy bővítménynek köszönhetően anonimizáltan tárolja, tehát nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd).
 • Elutasítás:Amennyiben ezt mégsem szeretnéd, lehetőséged van a sütik küldésének tiltására. A saját böngésződben tudod kezelni a sütikezelésed beállításait. Minden előzőleg elfogadott sütit törölhetsz, meghatározhatod, hogy a továbbiakban szeretnéd-e fogadni őket. Ehhez a saját böngésződ iránymutatásait kell követned. (Például: elutasíthatod a személyre szabott hirdetéseket, ha ellátogatsz az AdsPreferences Manager menüpontba és használod GoogleAnalyticsOpt-out Browser Add-on.) Ha nem utasítod el a sütiket és használod a weboldalunkat, az azt jelenti, hogy megérted és elfogadod, hogy adatokat gyűjtünk a célzott marketing érdekében.A sütik tárolási ideje: A weboldalról érkező sütik érvényességi idejéig, vagy amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat.
  Google Analytics látogatottsági statisztika: 26 hónap.
 • 13. Jogi kötelezettség

 • A számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettség. Ha a kért adatokat a Webshop vásárlójaként nem adod át, megrendelésedet sajnos nem tudjuk teljesíteni.
 • 14. Biztonsági intézkedések

 • Megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a személyes adatokat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés-, a téves nyilvánosságra hozatal- vagy a jogosulatlan megváltoztatás ellen.
  A munkára használt számítógépünket jelszóval védjük, telefonunkat pedig biometrikus adatokkal. A weboldalon SSL titkosítást alkalmazunk.
  • 15. Adatfeldolgozók

  • Webshopunk megfelelő működése érdekében az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe.
 • Tárhely szolgáltató: 
 • Cégnév: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
  Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
  Adószám: 14571332-2-42
  Cégjegyzékszám: 01-09-909968
  (Hozzáférés a honlap teljes tartalmához, saját domaines e-mail címre érkező e-mailek továbbítása.)

Számlázás: 
Számlázz.hu – KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
Email: info@szamlazz.hu
Tel: +36-30-35-44-789

Szállítás:
Foxpost
1097 Budapest, Táblás u. 36-38. C épület
info@foxpost,hu

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.
info@gls-hungary.com

 • 16. Jogszabályok

 • Az adatkezelések jogalapjának meghatározásakor az alábbi jogszabályokat vettük figyelembe:A blog posztokhoz való hozzászólások, kapcsolati űrlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel, látogatottsági statisztika, valamint a sütik  esetében adatkezeléskor az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bekezdés a) pontját.
  A számlázással kapcsolatos adatkezelés alapja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bekezdés c) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bekezdés (bizonylatok megőrzési határideje) továbbá az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e).
 • 17. Záró rendelkezések

 • Jelen Adatvédelmi tájékoztató a 2018. május 25-én hatályba lépett európai uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) figyelembe vételével készült el. Tartalma felülvizsgálatra kerül, amennyiben új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak hatályossá, vagy a vállalkozás/webshop működésében, tevékenységi körében, marketing eszközeiben olyan változás következik be, mely ezt indokolttá teszi.

Budapest, 2018.10.28.